Algemene voorwaarden

 1. Zonder tegenbericht gaan de trainingen altijd door. Bij twijfel dient u zelf contact op te nemen met de trainer, of informeer bij Paul van der Ven: 0648389149
 1. Indien er een training komt te vervallen wordt deze vanaf de 2e keer ingehaald.
 1. Na inschrijving bent u verplicht tot het betalen van het lesgeld.
 1. U kunt kosteloos uw inschrijving annuleren t/m maandag 17 april 2017, na deze datum zijn er kosten verbonden aan uitschrijving. Dit kan uitsluitend via email (info@laplayablanca.nl).
 1. De kosten van annuleren na maandag 17 april 2017 bedragen €25,- (2 losse trainingen en inclusief €5,- administratiekosten)
 1. Betaling van het lesgeld dient uiterlijk 28 dagen na start van het seizoen te zijn voldaan. Indien de betaling niet op tijd voldaan is volgt een verhoging van €5.- administratiekosten per week.
 1. Losse trainingen dienen voorafgaand aan de training contant te worden voldaan aan de trainer. Prijs: zie tarieven.
 1. In geval van blessures kan er compensatie worden aangeboden van het lesgeld. Dit gaat in overleg met La Playa Blanca en is uitsluitend geldig voor de nog te volgen trainingen.
 1. Introduces dienen vooraf gemeld te worden aan de trainers van La Playa Blanca. Dit kan telefonisch, per e-mail of voor de training.
 1. Bij verhindering is het mogelijk om een vervanger te sturen. Dit dient vooraf gemeld te zijn aan La Playa Blanca en mag het niveau in de groep niet aantasten.
 1. La Playa Blanca is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 1. In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist La Playa Blanca, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.