Algemene voorwaarden bedrijfsuitjes

Beachvolleybal Evenementenbureau

Artikel 1 Voorstel/offerte

1. Dit voorstel/deze offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. Indien u niet binnen deze afgesproken periode dit voorstel/deze offerte schriftelijk richting ons accepteert, vervalt dit voorstel/offerte (en eventuele opties).

Artikel 2 Wijzigingen aantal personen

2. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per mail worden doorgegeven. Het door u opgegeven aantal personen kan tot 4 weken voor aanvang van het evenement kosteloos worden veranderd. Tot 2 weken voor aanvang van het evenement voor groepen (10 personen of meer) kan het aantal personen nog worden verminderd met een maximum van 10%. Groepen minder dan 10 personen mogen 1 persoon wijzigen voor aanvang van het evenement. In de laatste week kunnen er geen wijzigingen meer doorgegeven worden in het verminderen van het aantal personen.
Vermeerderen van het aantal personen is in overleg mogelijk.

Artikel 3 Annulering overeenkomsten voor groepen & partijen

3. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep, dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
a. bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan ons te betalen.
b. bij annulering tussen 6 maanden en 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de offertewaarde aan ons te betalen.
c. bij annulering tussen 3 maanden en 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de offertewaarde aan ons te betalen.
d. bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de offertewaarde aan ons te betalen.
e. bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de offertewaarde aan ons te betalen.
f. bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de offertewaarde aan ons te betalen.
g. bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de offertewaarde aan ons te betalen.

Artikel 4 Breuk c.q. vermissingen

4. Breuk c.q. vermissingen omtrent goederen van La Playa Blanca worden u tegen vervangingswaarde in rekening gebracht. Bij deze gaan we uit van de winkelwaarde.